6 lut

Systemy wymiany i poprawy jakości powietrza w budynkach biurowych

Budynki biurowe mają specyficzny układ pomieszczeń, co wpływa na zagospodarowanie powierzchni. Do najważniejszych zadań należy zapewnienie osobom pracującym wysokiej jakości powietrza oraz odpowiedniego poziomu temperatury w pomieszczeniach.

Czynniki poprawiające jakość powietrza

Z powodu dużej szczelności nowych obiektów budowlanych wymiana powietrza musi następować przez kanały wentylacyjne. Instalacja wentylacji składa się z kilku poziomów, które podłączone są do pionowych szybów w środkowej części budynku. Pozwala to na wprowadzenie łatwego sposobu usuwania powietrza z wnętrza budynku i zastępowania go świeżym powietrzem z zewnątrz. System rozbudowywany jest o dodatkowe elementy jak klimatyzatory obniżające temperaturę powietrza znajdującego wewnątrz obiektu. W celu zmniejszenia kosztów ogrzewania powinny być takie instalacje wyposażone w rekuperatory odzyskujące ciepło z usuwanego z budynku powietrza.

Systemy ograniczające ilość zanieczyszczeń

Budynki usytuowane w miastach mają problem z zanieczyszczeniem powietrza. Ograniczenie ilości pyłów możliwe jest przez stosowanie filtrów w instalacjach do klimatyzacji i wentylacji. Montaż klimatyzacji musi być tak zaplanowany, aby było bezpośrednie podłączenie już oczyszczonego powietrza. Sprawi to, że instalacja klimatyzacji nie będzie powodowała żadnych zagrożeń dla dróg oddechowych osób pracujących w pomieszczeniach biurowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego komfortu pracy. Filtry mogą składać się z kilku segmentów o różnych stopniach gęstości do zatrzymywania zanieczyszczeń.

Planowanie obsługi serwisowej naprawy urządzeń

Duże instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być tak zaplanowane, aby możliwa była ich obsługa z zewnątrz. Usprawnia to serwis klimatyzacji i nie zakłóca pracy w pomieszczeniach biurowych. Takie sekcje urządzeń montowane są na dachach budynków, aby łatwo było je kontrolować i czyścic. Pozwala to również na ograniczenie dostępu osób do pomieszczeń firmowych. Posiadając modułową zabudowę łatwo skontrolować określone urządzenia oraz wymienić kasety z filtrami, kiedy ich termin przydatności minął. Czas pracy filtrów może być różny i powinien być monitorowany, aby reagować na okresowe przekroczenie norm ilości zanieczyszczeń.

Napisz Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *